Διαπίστευση…

page_esyd_miniΤο εργαστήριο από το έτος 2011 περιλαμβάνεται στον κατάλογο των διαπιστευμένων χημικών εργαστηρίων με δικαίωμα να ενεργεί δοκιμές  σε χημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους όπως ορίζεται στο επίσημο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης… (περισσότερα)