Διαπίστευση και πεδία

page_esyd

Το εργαστήριο από το έτος 2011 περιλαμβάνεται στον κατάλογο των διαπιστευμένων χημικών εργαστηρίων με δικαίωμα να ενεργεί δοκιμές  σε χημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους όπως ορίζεται στο επίσημο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης.

Έλαβε πιστοποιητικό από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 με αριθ. 774-3

Επίσης από το 2011 το εργαστήριο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ιδιωτικών χημικών εργαστηρίων που συμμετέχουν στα Ε.Π.Ε.Σ. (Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Σαλμονέλας) ο οποίος είναι αναρτημένος στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.Α.Α.Τ (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων).

Μέσα από μια συνεχή διαδικασία πραγματοποιούμε ελέγχους για την διακρίβωση των οργάνων μας, επαλήθευση των μετρήσεων μας, και όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλίζουμε πάντα ότι η ορθότητα και η ακρίβεια των μετρήσεων μας πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτεί ο κάθε έλεγχος.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΥΔ: https://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=92189

Πεδία Διαπίστευσης