Οινοποιητικός Εξοπλισμός

eksoplismos_oinopoiiou

Σας παρέχουμε πλήρη Οινοποιητικό Εξοπλισμό, από τα Σταφυλοπιεστήρια έως την εμφιάλωση!

Οινοποιητικός Εξοπλισμός

Σταφυλοπιεστήρια

Products_001

Σπαστήρας Σταφυλιών

Products_002

Σπαστήρας - Εκκραγιστήρας

Products_003

Δεξαμενές Inox διαφόρων τύπων

Products_004

Αντλίες

Products_005

Φίλτρα

Products_006

Εμφιαλωτήρια Χειρός

Products_007

Εμφιαλωτήρια Δαπέδου

Products_008

Στραγγιστήρες Φιαλών

Products_009

Φιάλες

Products_010

Φελοί

Products_011

Καψίλια

Products_012

Καψιλιέρα

Products_013

Γυάλινες Φιάλες Ποτοποιίας

Products_014

Ασκοί Κρασιού & Χαρτοκιβώτια

Products_015