Χημικές Αναλύσεις Εδάφους

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

slider-ground_banner


Χημική ανάλυση εδάφους
Ο γενικός όρος περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα αναλύσεων, εκ των οποίων τυπικά αναφέρονται οι εξής:

 • Μηχανική σύσταση (Άργιλος, Ιλύς, Άμμος)
 • Οργανική Ουσία
 • Ηλεκτρική Αγωγιμότητα
 • pH (πάστα κορεσμού)
 • Ολικό Ανθρακικό Ασβέστιο
 • Υδατοδιαλυτά Μακροστοιχεία
 • Άζωτο Νιτρικό (mg N /Kg)
 • Φώσφορος(mg P2O5/Kg)
 • Κάλιο  (mg K2O/Kg)
 • Ασβέστιο (mg  CaO/Kg)
 • Μαγνήσιο(mg  MgO/Kg)
 • Εκχυλίσιμα Ιχνοστοιχεία
 • Σίδηρος           (mgFe/Kg)
 • Ψευδάργυρος  (mgZn/Kg)
 • Μαγγάνιο        (mgMn/Kg)
 • Χαλκός             (mg Cu/Kg)
 • Υδατοδιαλυτό Βόριο (mg B/Kg)

Αυτές οι παράμετροι είναι οι πιο τυπικές για το χαρακτηρισμό και τον προσδιορισμό της ποιότητας και της γονιμότητας του εδάφους. Εντούτοις, υπάρχουν κι άλλες σημαντικές παράμετροι, οι οποίες μετρώνται και χρησιμοποιούνται κυρίως για τον χαρακτηρισμό επιβαρυμένων εδαφικών συστημάτων ή για άλλους ειδικούς σκοπούς.

Μερικές χαρακτηριστικές παράμετροι τέτοιου τύπου είναι:

 • Βαρέα μέταλλα, ολικά ή/και διαθέσιμα (Cd, Pb, Ni, Sb, As, Cr, Hg κ.α.)
 • Υπολλείματα φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων
 • Στοιχεία διαλυτά σε νερό (K, Na, βαρέα μέταλλα κ.α.)
 • Ελαιώδη συστατικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•    Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ΔΩΡΕΑΝ
•    Για οδηγίες δειγματοληψίας επικοινωνήστε μαζί μας