Χημικές Αναλύσεις Ελαιόλαδου

ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

slider-oliveoil_banner

Η ποιότητα του ελαιολάδου προσδιορίζεται με την οργανοληπτική αξιολόγηση (panel test) και με τη μέτρηση ορισμένων φυσικοχημικών παραμέτρων.

Στο εργαστήριο μας πραγματοποιούνται όλες οι βασικές χημικές μετρησεις ελαιολάδου, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω παράμετροι:

• Βαθμός Οξύτητας Ελαϊκό
• Ειδικό βάρος
• Υγρασία – Πτητικές ουσίες
• Αριθμός Σαπωνοποίησης
• Αριθμός Ιωδίου
• Σύσταση λιπαρών οξέων
• K270
• Κ232
• ΔΚ
• Δείκτης υπεροξειδίων
• Σύσταση λιπαρών οξέων

 

Κατηγορίες ελαιολάδου:

Οι νέες περιγραφές και ορισμοί των ελαιολάδων σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της ΕΟΚ, είναι:

ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ: Ελαιόλαδα που λαμβάνονται από τον ελαιόκαρπο, αποκλειστικά με μηχανικές μεθόδους ή άλλες φυσικές επεξεργασίες και κάτω από συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοιώσεις στη φυσική σύνθεση του. Το παρθένο ελαιόλαδο δεν έχει υποστεί καμία άλλη επεξεργασία πλην της πλύσης, της μετάγγισης, της φυγοκέντρισης και της διήθησης. Πρόκειται επομένως για το «φυσικό χυμό» της ελιάς ο οποίος έχει όλες τις ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες. Τα ελαιόλαδα αυτά ανάλογα με την οξύτητα και τα άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους κατατάσσεται στους παρακάτω τύπους :
Εξαιρετικό (extra) παρθένο ελαιόλαδο: η καλύτερη ποιότητα ελαιολάδου με άμεμπτη γεύση και οσμή, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 0,8 g ανά 100 g ελαιολάδου (οξύτητα: 0 – 0,8%), όπως το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο «ΚΟΡΙΝΘΙΑ».
Παρθένο ελαιόλαδο: παρθένο ελαιόλαδο με καλή γεύση και οσμή, του οποίου η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό οξύ, δεν υπερβαίνει τα 2 g ανά 100 g ελαιολάδου (οξύτητα: 0,8 – 2%).
Ελαιόλαδο λαμπάντε (labante): παρθένο ελαιόλαδο ακατάλληλο για κατανάλωση με κακή γεύση και οσμή και οξύτητα μεγαλύτερη από 2%. Προορίζεται μόνο για ραφινάρισμα ή βιομηχανική χρήση.