Χημικές Αναλύσεις Νερού

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

(ΠΟΣΙΜΟ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΓΕΙΑ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ)

slider-water_banner

Tο εργαστήριο μας μέσα από την τεχνολογική αρτιότητα σε μηχανήματα, όργανα και μεθόδους και την ακρίβεια και αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, ελέγχει την ποιότητα των νερών και την κατηγοριοποίησή τους σε σχέση με την περιεκτικότητα σε άλατα ή σε βαρέα μέταλλα ή σε μικροοργανισμούς.


ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Αλκαλικότητα
 • Γεύση
 • Οσμή
 • Θολερότητα
 • Χρώμα
 • Σκληρότητα
 • Νιτρικά
 • Νιτρώδη
 • Αμμώνιο
 • Φωσφορικά
 • Θειικά
 • Χλωριούχα
 • Κυανιούχα
 • Πυριτικά
 • Ολικά Στερεά
 • Ολικά Πτητικά Στερεά
 • Ολικά Αιωρούμενα Στερεά
 • Ολικός οργανικός άνθρακας
 • Ολικά Διαλυμένα Στερεά
 • Πτητικά Διαλυμένα Στερεά
 • Άζωτο ολικό
 • Φωσφόρος ολικός
 • Θειώδη
 • Βρωμιούχα
 • Βρωμικά
 • Υπολειμματικό Χλώριο
 • Υπολείμματα φυτοφαρμάκων
 • PCB’s
 • ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΙΚΑ

ΜΕΤΑΛΛΑ

 • Μαγνήσιο
 • Ασβέστιο
 • Νάτριο
 • Κάλιο
 • Μαγγάνιο
 • Ψευδάργυρος
 • Σίδηρος
 • Χαλκός
 • Μόλυβδος
 • Κάδμιο
 • Νικέλιο
 • Χρώμιο Ολικό
 • Χρώμιο εξασθενές
 • Αρσενικό
 • Βάριο
 • Βόριο
 • Υδράργυρος
 • Άργυρος
 • Κοβάλτιο
 • Αργίλιο
 • Αντιμόνιο

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

 • Καταμέτρηση αερόβιων μικροβίων στους 37°C και 22°C
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Coliforms
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Escherichia coli
 • Ανίχνευση Salmonella spp
 • Ανίχνευση Listeria monocytogenes
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Enterobacteriacae
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Intestinal enterococci
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa
 • Καταμέτρηση fecal streptococcus (Enterococcus)
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Staphylococcus aureus
 • Καταμέτρηση Clostridium perfringens
 • Ανίχνευση Legionella spp

 


 

ΦΥΣΙΚΑ ΝΕΡΑ

Χημικές και μικροβιολογικές μετρήσεις σε θάλασσες, λίμνες και ποτάμια

Στο εργαστήριο μας πραγματοποιούνται όλες οι βασικές χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις των φυσικών νερών, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω παράμετροι:

 • pH
 • Θερμοκρασία
 • Νιτρικά
 • Νιτρώδη
 • Άζωτο
 • Φωσφορικά
 • Θολερότητα
 • TDS
 • Ηλεκτρική Αγωγιμότητα
 • DO
 • CODΨ
 • BOD
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Total Coliforms
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Escherichia coli
 • Καταμέτρηση fecal streptococcus (Enterococcus)

Λοιμώξεις σε φυσικά νερά
Οι λοιμώξεις του ανθρώπου που συνδέονται με μικροβιακή ρύπανση της θάλασσας αποτελούν τις λεγόμενες θαλασσογενείς λοιμώξεις, λοιμώξεις δηλαδή των οποίων η πηγή είναι η θάλασσα. Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί εισέρχονται στο υδάτινο περιβάλλον κυρίως δια των αποβλήτων. Η ατμόσφαιρα μπορεί επίσης να αποτελεί οδό εισόδου παθογόνων μικροοργανισμών στο νερό. Υποστηρίζεται ότι οι άνεμοι που φυσούν από τις Ηπείρους προς τη θάλασσα μεταφέρουν βακτήρια, ιούς και παράσιτα και ότι η βροχή διευκολύνει τη μετάβαση τους στους ωκεανούς.
Οι κολυμβητές επίσης μολύνουν τα νερά αναψυχής ιδιαίτερα σε ακτές όπου προσέρχονται πολλοί λουόμενοι. Ιογενείς λοιμώξεις και μυκητιάσεις είναι οι κυριότερες λοιμώξεις που αποδίδονται στην ρύπανση του θαλασσινού νερού από τους ίδιους τους κολυμβητές.


 

ΝΕΡΑ ΠΙΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Στο εργαστήριο μας πραγματοποιούνται όλες οι βασικές χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών πισίνας, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω παράμετροι:

 • pH
 • Θερμοκρασία
 • Θολερότητα
 • Ελεύθερο χλώριο
 • Αλκαλικότητα
 • Ολική Σκληρότητα
 • Θειικά
 • Ηλεκτρική Αγωγιμότητα
 • TDS
 • Καταμέτρηση αερόβιων μικροβίων στους 37°C και 22°C
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Total Coliforms
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Escherichia coli