Χημικές Αναλύσεις Οίνου-Γλεύκους

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΟΙΝΟΥ (ΚΡΑΣΙΟΥ)

slider-wine_banner

Το εργαστήριό μας, μέσα από την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τον κατάλληλο εξοπλισμό, εγγυάται ένα άριστο αποτέλεσμα ως προς την ποιότητα του οίνου (κρασιού).

Στο εργαστήριό μας πραγματοποιούνται όλες οι χημικές αναλύσεις του κρασιού και ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από αυτές :
• Μέτρηση βαθμού Baumé στο γλεύκος (μούστο)
• Μέτρηση οξύτητας
• Μέτρηση αλκοολικού βαθμού
• Μέτρηση ελεύθερου και ολικού θειώδους
• Μέτρηση πτητικής οξύτητας
• Μέτρηση σιδήρου

Η προσκόμιση των δειγμάτων συνιστάται να γίνεται αμέσως μετά τον τρυγητό και πριν την έναρξη της ζύμωσης (πρώτος έλεγχος).

Όταν ολοκληρωθεί η ζύμωση, γίνεται και δεύτερος έλεγχος ΔΩΡΕΑΝ.