Χημικές Αναλύσεις Τροφίμων

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

slider-food_banner

Στο εργαστήριό μας πραγματοποιούνται όλες οι μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις, ανάλογα με το είδος του δείγματος, σε τρόφιμα, ζωοτροφές, και δείγματα πρωτογενούς ζωικής παραγωγής και ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από αυτές :

 • Καταμέτρηση αερόβιων μικροβίων στους 37°C και 22°C
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Coliforms
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Escherichia coli
 • Ανίχνευση Salmonella spp
 • Ανίχνευση Listeria monocytogenes
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Enterobacteriacae
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Intestinal enterococci
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa
 • Καταμέτρηση fecal streptococcus (Enterococcus)
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Staphylococcus aureus
 • Καταμέτρηση Clostridium perfringens
 • Καταμέτρηση Bacillus cereus
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Ζυμών και Μυκήτων
 • Μικροβιολογική ανάλυση για έλεγχο απολύμανσης και εξυγίανσης επιφανειών
 • Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων
 • Διατροφική επισήμανση τροφίμων (Προσδιορισμός Υγρασίας, Τέφρας, Πρωτεϊνών, Λίπους, Υδατανθράκων)

Το εργαστήριό μας περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ιδιωτικών εργαστηρίων που συμμετέχουν στα Ε.Π.Ε.Σ.(Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Σαλμονέλας), ο οποίος είναι αναρτημένος στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.Α.Α.Τ (Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων).