Προφίλ Εταιρείας

ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ. – ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΕΥΒΟΙΑ


 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ / ΜΕΛΗ

Logo_mini Το χημικό εργαστήριο με την επωνυμία  « ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο “POLLUTION CHEMISTS O.E” ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβρη του 1981.

Λειτούργησε αρχικά σαν Χημικό – Οινολογικό εργαστήριο στην Χαλκίδα  (Ισαίου 14 πλατεία Αγ. Βαρβάρας) μέχρι τον Δεκέμβριο του 1996 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην οδό Φριζή 1 Ημιώροφος και πρώτος όροφος (έναντι εργατικού κέντρου Χαλκίδας) σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στις οποίες λειτουργούν ξεχωριστά τμήματα χημικών αναλύσεων (ημιώροφος), μικροβιολογικών αναλύσεων και οινολογικό εργαστήριο με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (Αριθμός 10769).

Μέχρι το έτος 2000 λειτούργησε υπό την διεύθυνση του ιδρυτή του ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χημικού – Οινολόγου και στην συνέχεια με την συνεργασία και την συμμετοχή του υιού ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Οινολόγου και τεχνολόγου ποτών. Το Οκτώβριο του 2008 το εργαστήριο αναβαθμίστηκε. Λειτουργεί με την μορφή Ομόρρυθμης  Εταιρείας, εξοπλίσθηκε με τα πλέον σύγχρονα όργανα και συσκευές διευρύνοντας την γκάμα των αναλύσεων και υπηρεσιών και στο ήδη υπάρχον προσωπικό προστέθηκε και η κόρη ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χημικός – Οινολόγος σαν ισότιμο και ετερόρρυθμο μέλος.

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

 Το εργαστήριο από το έτος 2011 περιλαμβάνεται στον κατάλογο των διαπιστευμένων χημικών εργαστηρίων με δικαίωμα να ενεργεί δοκιμές  σε χημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους όπως ορίζεται στο επίσημο πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης. Έλαβε πιστοποιητικό από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 με αριθ. 774-3.

Επίσης από το 2011 το εργαστήριο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ιδιωτικών χημικών εργαστηρίων που συμμετέχουν στα Ε.Π.Ε.Σ. (Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Σαλμονέλας) ο οποίος είναι αναρτημένος στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.Α.Α.Τ (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων).

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι να λειτουργεί συνεχώς με την ίδια συνέπεια, σεβασμό και αξιοπιστία για την πλήρη και υπεύθυνη κάλυψη όλων των αναγκών των πελατών μας και πάντα μέσα σε λογικές τιμές.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε την ανοδική πορεία μας και με την βοήθεια της υψηλής και σύγχρονης τεχνολογίας να αναβαθμιζόμαστε και να εκσυγχρονιζόμαστε διαρκώς και να παρέχουμε με πλήρη ακρίβεια και αξιοπιστία τις υπηρεσίες μας για τους πελάτες μας.

ΟΡΑΜΑ

Όραμα μας είναι να καταστήσουμε το εργαστήριο μας σημείο αναφοράς στην Ελληνική αγορά, μέσα από την ευρεία γκάμα των υπηρεσιών μας, μέσα από την τεχνολογική αρτιότητα σε μηχανήματα, όργανα και μεθόδους και την ακρίβεια και αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων από το υπεύθυνο και εξειδικευμένο προσωπικό μας.