Όργανα Μέτρησης

organa_metrisis

Η εταιρία μας παρέχει εμπορικά, ότι αφορά τον εξοπλισμό ενός χημικού εργαστηρίου. Παρακάτω θα βρείτε μια σειρά από Όργανα Μέτρησης και Συσκευές.

Όργανα Μέτρησης

Πυκνόμετρα (Αλκοολόμετρα – Γαδόμετρα – Αλατόμετρα)

Ψηφιακά Θερμόμετρα (max-min)

Θερμόμετρα Υδραργύρου (max- min)

Πουάρ

Διαθλασίμετρα (μέτρηση Σακχάρων σε Μούστο & Αλκοόλης σε Κρασί και Τσίπουρο)

Φωτόμετρο μέτρησης ελεύθερου και ολικού Χλωριου

Πεχάμετρα και Αγωγιμόμετρα

Αυτόματη Προχοϊδα

Συσκευή Οξυμέτρησης Ελαιόλαδου

Αποστακτήρας Τσίπουρου & Αρωματικών Φυτών