Χωρίς κατηγορία

Οι εγκαταστάσεις μας

Στο χημικό μας εργαστήριο που βρίσκεται στην οδό Φριζή 1, ημιόροφος και πρώτος όροφος (έναντι εργατικού κέντρου Χαλκίδας) σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, λειτουργούν ξεχωριστά τμήματα Χημικών Αναλύσεων, Μικροβιολογικών Αναλύσεων και Οινολογικό Εργαστήριο με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (Αριθμός 10769). Στις εγκαταστάσεις μας υπάρχει και ξεχωριστός χώρος για την εμπορική παροχή προϊόντων του είδους...

Περισσότερα